Εκτός από μία δόση τρέλας για δημιουργία έχουν και φαντασία.

Γιαυτό βγάζουν παράξενες φωτογραφίες αλλά εμπνευσμένες κατά κάποιον τρόπο.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ