Για μία φωτογραφία ξεχνάνε το backround τους λες και κανένας δεν θα το προσέξει! Κι όμως το προσέξαμε εμείς….

ι

ιι

ιιι

ιιιιι

ιιιιιι

ιιιιιιι

ιιιιιιιι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ