Έναν απλό ύπνο ήθελε να ρίξει η κοπέλα και έφεραν την καταστροφή. Προφανώς φοβότανε να κοιμηθεί μόνη…