Όλοι έχει τύχει να έχουμε δει κάποιον φίλο μας να βρίσκεται «στο χείλος της καταστροφής» κι εγώ, δεν ντρέπομαι που το λέω, αλλά το διασκεδάζω έχει τόση πλάκα. Εσείς όχι;

ψ

ψψ

ψψψ

ψψψψ

ψψψψψ

ψψψψψψψ

ψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψ
ψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ