Όλες οι χώρες πασχίζουν να πάρουν την πρωτιά αλλά κατά τη διάρκεια των αγώνων μπορούν να συμβούν διάφορα που σίγουρα δεν θα μας αφήσουν αδιάφορους!

n

nn

nnn

nnnn

nnnnn

nnnnnnnnn

nnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn