Όλοι έχουν κάποια στιγμή άσχημη μέρα αλλά ων συγκεκριμένων δεν θα ήθελε κανείς να τις ζήσει!

κ

κκ

κκκ

κκκκ

κκκκκ

κκκκκκ
κκκκκκκ
κκκκκκκκ

κκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ