Θα μπορούσε να το πάρει ως μία κίνκι κατάσταση αλλά η κοπέλα το άφησε στα κρύα του λουτρού και τον ξενέρωσε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ