Δουλειά μάλλον δε θα βρήκε αλλά σίγουρα έγινε γνωστός σε όλο το διαδίκτυο!

Διαβάστε και κλάψτε από τα γέλια!

βιογ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ