,

Δείτε τις πιο αποτυχημένες αλλά ταυτόχρονα αστείες κατασκευές που έχετε δει ποτέ!


Μπορεί να ξεκίνησαν να τις κάνουν με κακή διάθεση, ή να μην το «έχουν το άθλημα» ή ακόμη να είναι αι μεθυσμένοι! Με αυτές τις προδιαγραφές σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι σαν τα παρακάτω…

#1. Trying to make it in a unique way.

#2. The place is already reserved by the pole.

#3. This is made to perform the stunts.

#4. Entry is highly restricted.

#5. Let's have fun of the semi-circular ride.

#6. Now they don't need doors here.

#7. They did not have any clue of what's coming out.

#8. It keeps eye on everyone passing by.

 #9. You have bear with it.

#10. This is a hard puzzle.

#11. They have something planned for the future.

#12. You need to have good driving skills.


#13. Partying and pooping together.

#14. It must be illegal.

#15. Try harder, you can get it.

#16. It's better not to pee.

#17. You must spend little more time in this beautiful way.

#18. The worst part of your house.

#19. This is might still under construction.

#20. The person might have drunk before doing this.

 Του έκλεισαν τα μάτια και έπρεπε να βρει την κοπέλα του χαϊδεύοντας άλλες κοπέλες

Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους – Έτσι μαγειρεύουν οι άντρες!