Ο φύλακας του μαγαζιού πήγε σε μια αποθήκη την κοπέλα και την έγδυσε κανονικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ