Μια εικόνα χίλιες λέξεις.

Οι άνθρωποι είναι τρελοί.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ