Παρακάτω θα δείτε φωτογραφίες από μωράκια που αλλού πατούν και αλλού βρίσκονται.

Δεν ξέρω αν σας ανάβουν ή είναι γελοίες… τα συμπεράσματα δικά σας…

1

2

23

ασρεςγσαε

γ

γησφδ

δσδηγ

η

ηγφη

κατάλογος

λ

ξ

ξκγφκ

σδφη

σδφηη

σεγησε

σεησε

σερυγερ

στεηστη

υ

φ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ