Δείτε μερικές εικόνες που θα σας κάνουν να σκεφτείτε βρώμικα

Τελικά δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις αλλά μόνο πονηρά μυαλά.

Σε αντίθεση με τις εικόνες μόνο πονηρά μπορείς να σκεφτείς.

Αφήστε το σχόλιό σας