Τελικά δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις αλλά μόνο πονηρά μυαλά.

Σε αντίθεση με τις εικόνες μόνο πονηρά μπορείς να σκεφτείς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ