Το ύψος είναι ωραίο για έναν άνθρωπο αλλά το υπερβολικό ύψος δημιουργεί προβλήματα όπως έχει δημιουργήσει στους παρακάτω ανθρώπους! Αν είστε ψηλοί θα καταλάβετε τι εννοώ…!

tlt (1)

tlt (2)

tlt (3)

tlt (4)

tlt (5)

tlt (6)

tlt (7)

tlt (8)

tlt (9)

tlt (10)

tlt (11)

tlt (13)

tlt (14)

tlt (15)

tlt (16)

tlt (17)

tlt (18)

tlt (19)

tlt (20)

tlt (21)

tlt (22)

tlt (23)

tlt (24)<

tlt (25)

tlt (26)

tlt (27)

tlt (28)

tlt (29)

tlt (30)

tlt (31)

tlt (32)

tlt (33)

tlt (1)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ