Δεν υπάρχουν πονηρές σκέψεις λένε αλλά πονηρά μυαλά! Εσείς με αυτές τις εικόνες μπορείτε να διακρίνετε κατά πόσο είστε πονηροί εγώ πάντως απέτυχα στο τεστ!

5

55

555

5555

55555

555555

5555555

55555555

555555555

5555555555555

555555555555555

5555555555555555

55555555555555555

555555555555555555

55555555555555555555

555555555555555555555

555555555555555555555555

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ