Ο Ιούνιος μπήκε, τα μπάνια ξεκίνησαν και τα άσπρα κορμιά βρήκαν την ευκαιρία να μαυρίσουν αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο αυτό αφού κοκκινίζουν, οι συγκεκριμένοι βέβαια έχουν κάνει σχεδιάκια!

η

ηη

ηηη

ηηηη

ηηηηη

ηηηηηη

ηηηηηηη

ηηηηηηηη

ηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηηηηηη

ηηηηηηηηηηηηηηηη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ