Οι παρακάτω φωτογραφίες, μπορεί στην αρχή να μοιάζουν φυσιολογικές, αλλά θα σας κάνουν να γέλασε όταν πραγματικά δείτε τι συμβαίνει. Η 23 είναι λίγο δύσκολη να εντοπιστεί, αλλά θα λιώσετε όταν το δείτε!

#1.

#2.

#3.

#4.Yes but what's most important is who is sitting under the bench.

#5.

#6. That reflection sure is interesting.

#7. We'll call this one a phallic collar.

#8. Someone got caught with his pants down.

#9. The table is telling a different story.

#10. The scariest passenger.

#11. Who's hanging out in the back?

#12.The bottom of the bat has a special message.

#13.Man's best friend in cloud form.

#14.Mirrors don't lie.

#15.Guess how this effect was created.

#16.Sometimes, parents just need an extra hand.

#17.

#18.

#19.

#20.

#21.

#22.

#23.

#24.

#25.

#26.