,

Αποτυχημένο μαύρισμα που δεν κρύβεται!


Όσοι αγαπούν τον ήλιο κάνουν ηλιοθεραπεία αλλά μερικοί ίσως δεν βάλανε καλά το αντηλιακό… Καθόντουσαν σε λάθος σημείο…. Ότι και να έγινε το αποτέλεσμα είναι επικό!

χχ

χχχ

χχχχ

χχχχχ

χχχχχχχ

χχχχχχχχ

χχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχ


χχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχΤου έδειξε τα μπράτσα της κι αυτός δεν ήξερε που να κρυφτεί!

Νοσοκόμος με άγριες διαθέσεις έφαγε το ξύλο της αρκούδας!