Εδώ που τα λέμε κάνανε φιλότιμη προσπάθεια και αν συνεχίσουν την πρακτική, κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν!