,

Άνθρωποι που είχαν μια δουλειά να κάνουν και απέτυχαν παταγωδώς!


Kαμιά φορά η δουλειά μπορεί να είναι δύσκολη ή ακόμη και βαρετή αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν μία και μόνο δουλειά να κάνουν και δεν κατάφεραν ούτε το μισό!

ω

ωω

ωωω

ωωωω

ωωωωω

ωωωωωωω

ωωωωωωωω

ωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωω


ωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωΣΟΚ με τις νέες φωτογραφίες των τζιχαντιστών – Μωρά τυλίγονται με εκρηκτικά

Συγκλονιστικό βίντεο κατά του ρατσισμού που πρέπει να δουν όλοι οι γονείς!