Δεν υπάρχει σωτηρία!  Μία δουλειά είχαν να κάνουν και σε αυτήν απέτυχαν! Να ψαχτούν μήπως και μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή τους!

β

ββ

βββ

ββββ

βββββ

ββββββ

βββββββ

ββββββββ

βββββββββ

ββββββββββ

βββββββββββ

ββββββββββββ

βββββββββββββ

βββββββββββββββ

βββββββββββββββββ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ