Άνθρωποι που φαίνεται να μην κάνουν τίποτα σωστό στη ζωή τους!

Κοινοποίηση

Δεν υπάρχει σωτηρία!  Μία δουλειά είχαν να κάνουν και σε αυτήν απέτυχαν! Να ψαχτούν μήπως και μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή τους!

β

ββ

βββ

ββββ

βββββ

ββββββ

βββββββ

ββββββββ

βββββββββ

ββββββββββ

βββββββββββ

ββββββββββββ

βββββββββββββ

βββββββββββββββ

βββββββββββββββββ

 

Αφήστε το σχόλιό σας