Μία δουλειά είχαν να κάνουν και απλά ακολούθησαν τις οδηγίες!  Δεν σκέφτηκαν όμως όλα τα παρελκόμενα!

m

mm

mmm

mmmm

mmmmm

mmmmmm

mmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmm

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ