Η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορείς να καταλάβεις αν δεν ξέρεις τι γλώσσα γιατί οι κραυγές τους είναι λες και κάνουν τρελίτσες!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ