Ο δικαστής:
– Ο,τι και να πεις κατηγορούμενε, θα πιστέψω το αντίθετο.
Ο κατηγορούμενος:
– Σύμφωνοι κ.πρόεδρε. Είμαι λοιπόν ένοχος…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ