Το μπουκάλι πρώτα το γεμίζεις και μετά το βουλώνεις,

ενώ το αιδείο πρώτα το βουλώνεις και μετά το γεμίζεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ