Ανέκδοτο: Θεός και διάβολος!

Δεν χωράει αμφιβολία, Ο Θεός έκανε όλα τα καλά και ο Διάβολος όλα τα κακά.

Ο Θεός έκανε τις ευκολίες ο Διάβολος τις δυσκολίες.

Ο Θεός θέσπισε το γάμο, ο Διάβολος το διαζύγιo.

Ο Θεός έδωσε τον ορθό λόγο ο Διάβολος έμπηξε τις προλήψεις.

Ο Θεός είπε «Αυξάνεστε και πληθύνεστε» ο Διάβολος είπε «Ναι στην αγαμία του κλήρου».

Ο Θεός είπε «Δωρεάν λάβατε δωρεάν δώστε» ο Διάβολος έκανε τους κεφαλαιοκράτες.

Ο Θεός έκανε τον Παράδεισο ο Διάβολος έκανε την Κόλαση.

Ο Θεός δημιούργησε την Εκκλησία ο Διάβολος έβαλε μέσα τους παπάδες.

Αφήστε το σχόλιό σας