Το χειρότερο για μια γυναίκα, καλά ένα από τα χειρότερα που μπορεί να της συμβούν, είναι να βρει άντρα μαμάκια!  Δεν υπάρχει σωτηρία!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ