Μία μητέρα είναι 21 χρόνια μεγαλύτερη του γιου της.
Σε έξι χρόνια ο γιος θα είναι 5 φορές νεότερος της μητέρας του.
Ερώτηση: Πού βρίσκεται ο πατέρας του παιδιού;
Μη κοιτάξετε αμέσως τη λύση. Σκεφτείτε και προσπαθήστε να βρείτε μόνοι σας
την απάντηση. Σκέψη:
– έστω Χ η σημερινή ηλικία του γιου
– έστω Y η σημερινή ηλικία της μητέρας
===> X+21=Y
– σε 6 χρόνια
===> 5(X+6)=Y+6
Λύση:
5X+30 = X+21+6
4X = -3
X = -3/4
Η ηλικία του γιου είναι -3/4 του έτους, δηλαδή -9 μήνες

Απάντηση:
Άρα ο πατέρας βρίσκεται πάνω από τη μητέρα.Αφήστε το σχόλιό σας