,

Ανέκδοτο: Έξω από το παράθυρο!


Έξω από ένα παράθυρο είναι ένας άντρας και βλέπει μια γυναίκα που βγάζει τα ρούχα της. Πώς λέγεται ο άντρας;
– ΜΑΤΑΚΙΑΣ.
Έξω από ένα παράθυρο είναι μια γυναίκα και βλέπει έναν άντρα που βγάζει τα ρούχα του.
– Πως λέγεται ο άντρας;
– ΕΠΙΔΕΙΞΙΑΣ.
Κοπέλες με πλούσια ελέη που δεν μπορούν αν τα κρύψουν με τίποτα!

Μωρά στις χειρότερες φάσεις τους – Εικόνες που θα σας κάνουν να κλάψετε από τα γέλια!