Το παιχνίδι λέγεται: Αν γελάσεις σε φίλησα,

Αλλά μόνο με όμορφα πλάσματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ