Όταν σε ένα τμήμα μιας χορευτικής ομάδας κάποιος είναι αρχάριος συνήθως φαίνεται ξεκάθαρα!

Έτσι συμβαίνει και στο βίντεο που ακολουθεί και εμείς γελάσαμε πολύ!

https://www.youtube.com/watch?v=mjwC3nbYHMs

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ