Μαντέψτε τι έγινε; Μα τι άλλο;! Σαβουριάστηκε…! Δεν είναι και εύκολο να το κάνει κανείς! Το μόνο που λυπάμαι είναι το παιδί της που το ντρόπιασε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ