Βαριούνται τόσο πολύ να κάνουν μια σωστή δουλειά που σκέφτονται τους πιο απίθανους τρόπους να λύσουν έστω και προσωρινά το πρόβλημά τους!

tempelia-356

tempelia-357

tempelia-358

tempelia-360

tempelia-361

tempelia-362

tempelia-363

tempelia-364

tempelia-365

tempelia-366

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ