Αυτή η δασκάλα έχει σίγουρα χιούμορ! Το θέμα είναι να το εκτιμήσει και ο μαθητής και ο γονέας!

Όπως και θα έπρεπε να συμβεί!

Δείτε τον τρόπο με τον οποίο διόρθωσε την άσκηση του μαθητή!

;ς

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ