Σε τέτοιες καταστάσεις τα λόγια είναι περιττά και το μόνο που είναι επιτρεπτό είναι το γέλιο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ