Μπορεί να είναι photoshop ή απλά μπορεί να είναι η Ρωσία…! Πάντα με εξέπληττε αυτή η χώρα.

Πραγματικά ο Πούτιν πρέπει να νιώθει περήφανος…!

ρρρρρρ

ρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

ρ

ρρ

ρρρ

ρρρρρ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ