Καλό υπόλοιπο Τετάρτης! Ναι, είμαστε στα μισά της εβδομάδας μέχρι το Σαββατοκύριακο.
Γι αυτό θα σας κάνουμε να γελάσετε , ώστε να σας δώσει δύναμη για να συνεχίσετε ότι και αν κάνετε.
Και αν έχετε πάθει καποιο από τα παρακάτω, όποτε μην στεναχωριέστε δεν είστε ο μόνος!

 

1.

Unlucky1

 

2.

Unlucky2

 

3.

Overloaded

 

4.

unlucky4

 

5. unlucky5

6.

Unlucky6

 

7.

Unlucky7

 

8.

Unlucky8

 

9. Unlucky10

10.

Unlucky11

 

11.
Unlucky13

12.

Unlucky14

 

13.

Unlucky19

14.

Unlucky15

15.

Unlucky16

 

16.

Unlucky17

 

17. Unlucky9

18.

Unlucky12

 

19.

Unlucky18

 20.Unlucky20

 Αφήστε το σχόλιό σας