Από τύχη πιστεύω ότι ζήσανε με αυτά που κάνανε αν συνεχίσουν έτσι δεν νομίζω η τύχη να τους ευνοήσει!

Life1

life3

Life3

Life4

Life7

life8

life10

Life11

Life14

Life16

 

life17

Life17

Life18

Life19

Life21

Life22

life66

Like14