Οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι χτισμένες στα θεμέλια της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, της επικοινωνίας και της φιλίας. Αν κάποιος από αυτούς τους πυλώνες λείπει, τότε η σχέση θα μοιάσει με ναυάγιο. Οι παρακάτω σχέσεις πάντως είναι σίγουρο ότι έχουν το στοιχείο της φιλίας!

ππππππππππππππππππππ

π

ππ

πππ

ππππ

πππππ

ππππππ

πππππππ

πππππππππ

ππππππππππ

ππππππππππππ

πππππππππππππ

ππππππππππππππππππππππππ1

πππππππππππππππππππππ1

ππππππππππππππππππππππ1

πππππππππππππππππππππππ1

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ