Τι να κάνουμε μερικοί έχουν μερικά προνόμια παραπάνω αλλά άσχημο πράγμα η ζήλεια! Σκοπός είναι να είμαστε χαρούμενοι με ότι έχουμε κι αν θελήσουμε παραπάνω να δουλέψουμε για να τα αποκτήσουμε!

4

44

444

4444

44444

44444444

444444444

4444444444

44444444444

444444444444

4444444444444

444444444444444

4444444444444444

44444444444444444

444444444444444444

4444444444444444444

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ