Κάποιοι εκνευρίστηκαν πολύ, πήραν χαρτί και μολύβι, κι όποιον πάρει ο χάρος…

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ