Αν είστε μόνοι ην αισθάνεστε άσχημα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σε χειρότερη μοίρα από εσάς (όχι ότι η ελευθερία είναι άσχημο πράγμα ίσα ίσα…)!

8

88

888

8888

88888

888888

8888888

88888888

888888888

8888888888

88888888888

888888888888

8888888888888

88888888888888

888888888888888

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ