Δύο μαθητές άρχισαν να δείχνουν ότι έχουν πρόθεση να τσακωθούν άσχημα κι έτσι ολόκληρο σχολείο ψάρωσε και μαζεύτηκε να δει τον σαματά αυτοί όμως είχαν άλλα σχέδια…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ