Δύο μαθητές άρχισαν να δείχνουν ότι έχουν πρόθεση να τσακωθούν άσχημα κι έτσι ολόκληρο σχολείο ψάρωσε και μαζεύτηκε να δει τον σαματά αυτοί όμως είχαν άλλα σχέδια…!

Αφήστε το σχόλιό σας