Αντικειμενικά χορεύει ωραία το παλικάρι αλλά είναι λίγο άρρυθμο το καημένο…!
Έπρεπε να ανέβει κάποιος παππούς πάνω να σούρει τον χορό να του μάθει τα βήματα αν και μπορεί να δυσκολευόταν!

Αφήστε το σχόλιό σας