Γιατί και οι παπάδες έχουν ψυχή…! Πάει η άλλη να εξομολογηθεί και του λέει ότι έχει πάρει όλο το χωριό και όχι μόνο…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ