Καλά δεν χρειάζεται να κρίνουμε κάποιον για την εξωτερική του εμφάνιση αλλά η κατάληξη αυτού του άντρα είναι λίγο φοβιστική!

h

hh

hhh

hhhh

hhhhh

hhhhhh

hhhhhhh

hhhhhhhhhh

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ